เตรียมสอบ O-NET


ชุดข้อสอบ

ภาษาไทย ประถม ๔

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ประถม ๔

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ประถม ๔

ภาษาไทย ประถม ๕

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ประถม ๕

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ประถม ๕

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ประถม ๖

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ประถม ๖

ภาษาไทย ประถม ๖

ภาษาไทย มัธยม ๑

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน มัธยม ๑

คณิตศาสตร์พื้นฐาน มัธยม ๑

คณิตศาสตร์พื้นฐาน มัธยม ๒

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน มัธยม ๒

ภาษาไทย มัธยม ๒

ภาษาไทย มัธยม ๓

วิทยาศาสตร์พื้นฐาน มัธยม ๓

คณิตศาสตร์พื้นฐาน มัธยม ๓

เคมี มัธยมปลาย

ภาษาอังกฤษ มัธยมปลาย

ฟิสิกส์ มัธยมปลาย

คณิตศาสตร์พื้นฐาน มัธยมปลาย

ภาษาไทย มัธยมปลาย


กิจกรรม
[Pretest online] วิชาสามัญ : สายวิทย์และสายศิลป์ (รอบ 2)
เตรียมความพร้อมโค้งสุดท้ายก่อนสอบ "วิชาสามัญ" ด้วย VExam Pretest Online
[Pretest online] วิชาสามัญ : สายวิทย์และสายศิลป์
ประกาศผลแล้ว!! สามารถดูเฉลยละเอียดและแชร์คะแนนได้ที่นี่
[Pretest online] ความถนัดแพทย์ : เชาว์ปัญญา จริยธรรมทางการแพทย์ และความคิดเชื่อมโยง
ทดสอบความถนัดแพทย์ ทั้ง 3 พาร์ท เก็งข้อสอบโดย พี่ ๆ ติวเตอร์ทีมแพทย์ Tiwtactic.com เปิดรับสมัครวันที่ 3 ต.ค. 59 เวลา 18.00 น.

สอบเข้าเตรียมทหาร


ชุดข้อสอบ

ภาษาอังกฤษ พรีเทสเตรียมทหาร

ภาษาไทยและสังคมศึกษา พรีเทสเตรียมทหาร

วิทยาศาสตร์ พรีเทสเตรียมทหาร

คณิตศาสตร์ พรีเทสเตรียมทหาร


กิจกรรม
CADET PRETEST : พรีเทสต์เตรียมทหาร 61
เตรียมพร้อมก่อนสอบเตรียมทหาร
CADET PRETEST : พรีเทสต์เตรียมทหาร (รอบ 2)
เปิดโอกาสอีกครั้งพรีเทสต์เตรียมทหาร สำหรับผู้ที่พลาดโอกาสรอบแรก
[Pretest online] CADET PRETEST : พรีเทสต์เตรียมทหาร
เตรียมพร้อมก่อนสอบเตรียมทหาร
  • เตรียมทหาร
  • ประถมศึกษา
  • มัธยมปลาย
  • มัธยมต้น
  • ครู - อาจารย์
  • info@vcklife.com
  • 081 8846779, 099 5909515
  • 02 655 0178
  • Line @vstudy.in.th